Belastingschijven.nl

Belastingschijven 2016 Belastingschijven 2015 Belastingschijven 2014 Belastingschijven 2013 Inkomstenbelasting Aftrekbare kosten en Heffingskorting Contact Disclaimer

Advertentie:

 

 

Aftrekbare kosten en Heffingskorting

Terug naar homepage 

Zoals gezegd kun je bij je belastingaangifte eventueel gebruik maken van heffingskortingen of aftrekbare kosten waardoor je een gedeelte van je al ingehouden belasting kunt terugvragen van de Belastingdienst. Eerst moet je goed het verschil tussen aftrekbare kosten en heffingskorting weten.

Aftrekbare kosten

Bij aftrekbare kosten gaat het om kosten die je al gemaakt hebt in het afgelopen jaar welke je kunt aftrekken van je bruto – en dus belastbare – inkomen. Hierdoor wordt je belastbare inkomen lager waardoor je uiteindelijk minder belasting betaald. Stel je hebt een bruto salaris van €20.000,- maar je hebt €2.000,- aan aftrekbare kosten, dan hoef je alleen maar belasting te betalen over €18.000,- en krijg je de belasting die je over de €2.000,- aftrekbare kosten hebt betaald terug van de Belastingdienst. De meest bekende aftrekbare kosten zijn de hypotheekrenteaftrek, studiekosten en de reiskostenaftrek.

Heffingskorting

Bij heffingskortingen gaat het om een korting die je krijgt op de loonheffing, dus op zowel je inkomstenbelasting als je premie volksverzekering. Deze heffingskortingen zijn vaak een extra beloning voor groepen die het zwaarder hebben in de samenleving of een beloning voor datgene wat je doet. De heffingskorting die het meest bekend is en voor alle werkenden geldt, is de arbeidskorting. Dit is een korting die je krijgt vanwege het feit dat je arbeid verricht in plaats van thuis zit en een uitkering ontvangt. De meest bekende speciale beloningen (heffingskortingen) voor groepen die het zwaarder hebben in de samenleving zijn de ouderenkorting, jonggehandicaptenkorting en de alleenstaande ouder korting.