Belastingschijven.nl

Belastingschijven 2016 Belastingschijven 2015 Belastingschijven 2014 Belastingschijven 2013 Inkomstenbelasting Aftrekbare kosten en Heffingskorting Contact Disclaimer

Advertentie:

 

Belastingschijven 2015 > 65 jaar

De tabel voor werkenden boven de AOW-leeftijd is als volgt:

Schaal:

Van:

Tot:

Percentage:

1

0

19.822

18,6%

2

19.822

33.589

24,1%

3

33.589 57.585

42%

4

57.585

alles hoger

52%


Overigens is het belangrijk te weten dat je met een inkomen hoger dan €57.585,- niet over je volledige loon 52% belasting betaald. Je betaald alleen over dat gedeelte van je salaris dat meer is dan €57.585,- de 52% belasting. Voor alles daaronder pak je het gedeelte van het salaris dat aangeduid staat in de tabel en per schaal betaal je dat belastingpercentage. Mensen met een inkomen boven de €57.585,- betalen dus over inkomen 4 verschillende belastingpercentages.

Aftrekbare kosten kunnen in mindering wordne gebracht van het belastbare inkomen