Belastingschijven.nl

Belastingschijven 2016 Belastingschijven 2015 Belastingschijven 2014 Belastingschijven 2013 Inkomstenbelasting Aftrekbare kosten en Heffingskorting Contact Disclaimer

Advertentie:

 

Belastingschijven  2016

Belastingtarieven en percentages 2016

De belastingtarieven voor 2016 zijn in september 2015 bekend geworden. De tarieven moeten nog definitief worden gemaakt. In december '15 worden de belastingschijven definitief vastgesteld.

De belastingtarieven voor 2016 zijn als volgt vastgesteld.

Inkomsten in box 1 - AOW-leeftijd en geboren vanaf 1 januari 1946

Belastingschijf 1: t/m € 19.922 18,65 %
Belastingschijf 2: € 19.923 t/m € 33.715 22,25 %
Belastingschijf 3: € 33.716 t/m € 66.421 40,15 %
Belastingschijf 4: vanaf € 66.422 52,00 %

Inkomsten in box 1 - vanaf AOW-leeftijd en geboren voor 1 januari 1946

Belastingschijf 1: t/m € 19.922 18,65 %
Belastingschijf 2: € 19.923 t/m € 34.027 22,25 %
Belastingschijf 3: € 34.028 t/m € 66.421 40,15 %
Belastingschijf 4: vanaf € 66.422

Indien de renteaftrek Eigen Woning wordt geclaimd geldt voor de hooggste schijf een aftrek voor de inkomstenbelasting

 

belastingschijven 2016

BELASTINGSCHIJF MET EEN INKOMSTENBELASTINGTARIEF VAN NUL PROCENT?! 

Belasting betalen blijkt anno 2016 niet erg populair te zijn. Het liefst zien de mensen 1 belastingschijf met een tarief nihil. In de kranten verschijnen momenteel veel artikelen over de panama route waarbij grote en kleine bedrijven belasting ontwijken of ontduidekn door briEvenbusfirma's in het buitenland -in dit geval in panama- op te te zetten zodat een deel van inkomsten of winsten aan het zicht van de belastingdienst wordt onttrokken zodat er minder of zelfs geen belasting over wordt betaald.

Het is de vraag of het de verschillende landen gaat lukken om wetgeving over de belastingen af te spreken zodat dit niet meer mogelijk is en bedrijven hun steentje bijdragen aan de sociale voorzieningen in de landen.

Daarbij komt dat de 'gewone' man opdraait voor alle kosten omdat hij/zij wel normaal belasting betaalt.